****************** DIT PROJECT IS STOPGEZET *******************

 

PROJECT KOREAANSE MANDARIJNEEND

Het nieuwste project waar Jong Aviornis recent mee gestart is, betreft de mandarijneend (Aix galericulata).  De mandarijneend is voor de meeste mensen een eend waar men van zou verwachten dat ze al haar geheimen al heeft prijsgegeven. Nu blijkt dat dit toch nog niet zo is. In oude lectuur van o.a. Peter Scott, die toch een autoriteit is op gebied van watervogels, vinden we terug dat er een mandarijneend in Korea zou voorkomen waarvan de uiterlijke kenmerken verschillen van de mandarijneend die wij allen kennen.

Hoe het momenteel met de wilde populatie van deze eenden is, weten we niet. Wel zijn er bewijzen dat er duizenden mandarijneenden uit de rest van Azië door Korea zijn geïmporteerd. Als enkele van deze eenden ooit in de wilde populatie zijn terecht gekomen zou dit een ramp kunnen betekenen voor de inheemse populatie, aangezien de eigenschappen van de “Koreaanse” Mandarijneend recessief zijn ten opzichte van de gewone vorm, en alzo niet meer zichtbaar zullen zijn.

Een aantal van deze “Koreaanse” Mandarijneenden zijn geïmporteerd in Europa, waar ze een aantal jaren gekweekt zijn door verschillende liefhebbers. Probleem wat kwekers van deze vogels ondervonden was dat het geslacht van de jongen niet aan uiterlijke kenmerken waar te nemen was. Heel wat liefhebbers hebben deze vorm dan weggedaan, waardoor ze nu bijna niet meer voorkomen in Europese collecties.

We zijn door de medewerking van enkele personen, waarvoor onze dank, aan een onverwant groepje van deze eenden gekomen. De bedoeling is om de komende jaren selectief met deze vogels te gaan kweken en te verdelen onder onze jeugdleden.

Jullie vernemen zodra de kweekresultaten bevredigend zijn, hoeveel eenden er te verdelen zijn, en je kan je dan kandidaat stellen om een koppel te huisvesten.